Samen zorgen we voor een te gek en veilig uitje

Het bezoeken van ons park is niet toegestaan wanneer:

 • jij of iemand uit jouw huishouden de afgelopen 24 uur last heeft gehad van:
  - hoestklachten
  - neusverkoudheid
  - koorts boven 38° C
  - benauwdheidsklachten
 • bij jou of iemand uit jouw huishouden in de afgelopen 7 dagen het coronavirus is vastgesteld.
 • iemand uit jouw huishouden het coronavirus heeft en je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar hebt gehad terwijl hij/zij nog klachten had.
 • je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Protocol Veilig Samen Uit

Gezondheid

Blijf thuis als jij of iemand uit je huishouden last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts en of benauwdheid.

Hygiëne

Was en/of desinfecteer je handen wanneer je: aankomt, naar het toilet bent geweest, je neus hebt gesnoten, iets gaat nuttigen en bij vertrek.

Contactloos betalen

Betaal indien mogelijk contactloos.

Instructies

Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Mondkapje

Het dragen van een mondkapje is alleen verplicht voor bezoekers vanaf 13 jaar in onze pendelbussen.

Richtlijnen attracties

Zitplaatsen worden toegewezen

Het is niet mogelijk om je eigen zitplaats te kiezen, deze zal toegewezen worden door onze medewerkers.

Betreed de wachtrij als je de attractie wilt beleven

Het is niet mogelijk om de wachtrij te verlaten in verband met de 1,5 meter afstand tot andere gasten. Betreed de wachtrij dus enkel als je de attractie wilt beleven.

Sluit zelf de beugels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het sluiten van de beugels en andere sluitingen. Vergrendel eerst die van je gezelschap, daarna die van jezelf. Onze medewerker controleren deze op veilige afstand en kunnen niet assisteren. Lukt het niet om je beugel zelf te sluiten, dan kun je géén gebruik maken van de attractie.

Lengte meten op afstand

Ook het meten van de lengte om de attractie te bezoeken, gebeurt op afstand. De betreffende bezoeker dient zelf plaats te nemen onder de meetlat. Bij twijfel kan de bezoeker helaas géén gebruik maken van de attractie. De beslissing van de medewerker is hierbij leidend.

Richtlijnen speeltoestellen

Toegankelijkheid

Speeltoestellen zijn alleen toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar.

Toezicht houden

Toezicht dient op afstand gehouden te worden met ten minste 1,5 meter afstand tot de volgende persoon.

Beperkte toegang

Bij drukte kan de toegang tot het speeltoestel tijdelijk beperkt worden.

Richtlijnen horeca

Zoek een zitplaats

Zoek eerst een zitplaats met het gehele gezelschap.

1 persoon per wachtrij

Per gezelschap mag er 1 persoon aansluiten in de wachtrij.

Meubilair

Verplaats het meubilair niet.

Schone tafels

Neem alleen plaats aan door medewerkers schoongemaakte tafels.

Richtlijnen wandelpaden

Eenrichtingsverkeer

Op sommige wandelpaden is uitsluitend eenrichtingsverkeer toegestaan. Dit wordt ter plaatse aangegeven door middel van bebording.