Parkregels Kinderpretpark Julianatoren

Om jouw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken zijn deze regels en richtlijnen opgesteld. Met het betreden van het park ga je, als gast, akkoord met dit reglement.

1. Entree

1.1 Het parkeren van jouw auto op de parkeerterreinen van Kinderpretpark Julianatoren geschiedt geheel op eigen risico. Kinderpretpark Julianatoren is bij inbraak of diefstal van jouw auto niet verantwoordelijk voor de geleden schade. Dit geldt ook indien de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.
1.2 Toegang tot het terrein van het park is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van het park.
1.3 Kinderen onder de twaalf jaar worden alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten tot het pretpark.
1.4 Het is voor iedereen verboden zich buiten openingstijden op te houden in het park.
1.5 Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden gedurende het seizoen te wijzigen.

2. Algemeen

2.1  Op rustige dagen, bijv. bij regenachtig weer, zijn de attracties afwisselend geopend. Dit wil zeggen dat elke attractie zeker gedurende 50% van de tijd open is. Omdat er minder bezoekers zijn, heeft iedereen de kans alle attracties meerdere keren te doen, zelfs meer dan tijdens een drukke dag. De attracties zijn op rustige dagen van 12:30 - 13:15 uur gesloten. De horeca is dan wel geopend.
2.2 Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van dit reglement of indien zij dit noodzakelijk acht, van het park te verwijderen. Bij Kinderpretpark Julianatoren geldt geen geld terug regeling.
2.2 Kinderpretpark Julianatoren wijst je erop dat er in het park sprake is van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.
2.3 Voor jouw en onze veiligheid dien je de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
2.4 Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn, dan wel handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen, wordt de toegang tot het park geweigerd of zullen uit het park worden verwijderd.
2.5 Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van Kinderpretpark Julianatoren wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk uit het park worden verwijderd. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.
2.6 Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan uit het park te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
2.7 Roken is alleen toegestaan in de rookzone achterin het park.
2.8 Het verkopen en/ of distribueren van goederen is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Kinderpretpark Julianatoren te hebben gekregen.
2.9 Het is medewerkers van Kinderpretpark Julianatoren toegestaan uw tas(sen) in te zien.
2.10 Het is niet toegestaan gebieden te betreden buiten de aangegeven looproutes, paden en picknickplaatsen.
2.11 Het is niet toegestaan te zwemmen of te baden in de vijvers van Kinderpretpark Julianatoren.
2.12 Het is niet toegestaan om met fietsen, skates, een step of andere voertuigen, met uitzondering van een rolstoel of kinderwagens, het park te betreden.
2.13 Het is toegestaan om honden aangelijnd mee te nemen in het park, mits de honden eerst in het bos bij de parkeerplaats uitgelaten worden. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de attracties en in het Jul & Julia Theater. Ongelukjes ruim je zelf op. Een hondenschepje kun je afhalen bij de portier van de hoofdingang. Tussentijds mogen de honden uitgelaten worden in het bos (bij de parkeerplaats). Het baasje krijgt dan een stempel op zijn hand, zodat jullie daarna weer naar binnen kunnen.
2.14 Het gebruik maken van radio’s, soundblasters of andere indringende muziekdragers is niet toegestaan.
2.15 Bij diefstal zal te allen tijde contact worden opgenomen met de politie.
2.16 Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich altijd het recht om gedurende het seizoen de horeca- en/of toegangsprijzen te wijzigen.

3 Attracties en shows

3.1 Uit veiligheidsoverwegingen is het in een aantal attracties niet toegestaan tassen en/of losse voorwerpen mee te nemen. Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van achtergelaten goederen, en evenmin van goederen die zijn aangereikt aan onze medewerkers. Bij de attracties waarbij dit wel is toegestaan geschiedt dit volledig op eigen risico.
3.2 Veiligheid is onze prioriteit. Een ieder is verplicht zich te houden aan de regels in en rondom een attractie. Deze kun je terugvinden op het bord bij de ingang van de attractie en worden eventueel door de medewerkers verstrekt. Een ieder die moedwillig aanwijzingen en gebruiksvoorschriften negeert, kan door de medewerker de toegang tot de attractie ontzegd worden.
3.3 Voor bepaalde attracties gelden lengte-, postuur- en/of gezondheidscriteria. Deze grenzen worden gehanteerd voor de veiligheid van de gast. Indien een gast door de gehanteerde criteria niet kan deelnemen aan een attractie, hanteert Kinderpretpark Julianatoren geen geld terug regeling.
3.4 Uit veiligheidsoverwegingen of bij technische storingen kunnen attracties en shows gedurende je bezoek gesloten zijn. Eén en ander staat aangegeven bij de ingang van het park en op op onze website. De medewerkers van Kinderpretpark Julianatoren doen hun uiterste best de attractie en /of show zo spoedig mogelijk weer open te stellen. Er geldt hiervoor geen geld terug regeling.
3.5 In het geval van uitzonderlijke weersomstandigheden (o.a. harde wind, hevige regenbuien, hagelbuien en onweer) is Kinderpretpark Julianatoren volgens de veiligheidsprocedures van de attracties en shows verplicht deze tijdelijk te sluiten. Er geldt hiervoor geen geld terug regeling.
3.6 Het gebruik van de speeltoestellen is geheel voor eigen risico. Kinderpretpark Julianatoren is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.
3.7 Gasten die voordringen in de wachtrijen kunnen uit het park worden verwijderd.

4 Kleding

4.1 Ook bij hoge temperaturen dienen ten minste hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.
4.2 De toegang tot het park kan u geweigerd worden indien u ongepaste kleding draagt, welke de familie-sfeer van Kinderpretpark Julianatoren schaadt.
4.3 Voor u en onze veiligheid is het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij Kinderpretpark Julianatoren niet toegestaan. Als u wel gezichtsbedekkende kleding draagt, kan u door een medewerker van het pretpark worden verzocht om de gezichtsbedekkende kleding af te doen of geweigerd worden het pretpark te betreden. Gezichtsbedekkende kleding is kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij de ogen niet zichtbaar zijn.

5 Fotograferen en filmen

5.1 Het is toegestaan om in het park te fotograferen en te filmen echter alleen voor eigen gebruik.
5.2 Het is niet toegestaan in de attracties zelf te filmen of te fotograferen.
5.3 Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van Kinderpretpark Julianatoren vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Kinderpretpark Julianatoren of één van onze medewerkers.
6.2 Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van goederen die je hebt meegebracht in het park.
6.3 Indien je schade of letsel wordt berokkend, dan dien je dit voor vertrek bij de informatiebalie kenbaar te maken. Kinderpretpark Julianatoren is niet meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het park.

7 Overig

7.1 In alle gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet, beslist de directie van Kinderpretpark Julianatoren.