Algemene voorwaarden schoolreizen

1. Het schoolreistarief is alléén geldig op doordeweekse dagen, niet tijdens vakantieperiodes en feestdagen.
2. Basisscholen, BSO’s, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen gebruik maken van het schoolreistarief.
3. Scholen zijn verplicht om minimaal één begeleider per 10 leerlingen mee te nemen tijdens het schoolreisje.
4. Alle begeleiders gaan gratis mee.
5. Je kunt de reservering tot 2 weken voor de gereserveerde datum kosteloos annuleren.
6. Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich het recht voor om het park door onvoorziene omstandigheden te sluiten. Indien dit het geval is op de gereserveerde datum (en het annuleringstermijn is verstreken), dan geldt de regeling dat in overleg het schoolreisje kosteloos wordt omgezet naar een andere datum. Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.
7. Met het betreden van het park gaat de bezoeker akkoord met het parkreglement.
parkreglement
8. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Kinderpretpark Julianatoren.

KVK nummer Koningin Julianatoren B.V.: 08089081