Algemene voorwaarden abonnementen

 1. Een abonnement is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om abonnementen door te verkopen of uit te lenen aan derden. Bij onrechtmatig gebruik is Kinderpretpark Julianatoren gemachtigd de pashouder verdere toegang tot het park in het lopende seizoen te ontnemen zonder enige vorm van restitutie.
 2. Kinderpretpark Julianatoren heeft het recht om naar een identificatie te vragen bij de entree van het park.
 3. Na ontvangst van de betaling ligt het abonnement, vanaf het begin van het desbetreffende seizoen, klaar bij de hoofdkassa van het park. Het abonnement kan alleen afgehaald worden op vertoon van de orderbevestiging en een geldig legitimatiebewijs waaruit blijkt dat jullie één gezin vormen of op één huisadres staan ingeschreven (het laatste is niet van toepassing op een persoonsabonnement).
 4. De koper dient volledige en correcte gegevens op te geven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het blokkeren van het abonnement.
 5. De abonnementenhouder dient de originele abonnementenpassen bij de entree van het park aan de medewerker te tonen.
 6. Als bij visuele controle blijkt dat je op de foto, niet duidelijk herkenbaar bent, heeft Kinderpretpark Julianatoren de bevoegdheid je te vragen een nieuwe foto te laten maken bij de hoofdkassa. De mening van Kinderpretpark Julianatoren is hierbij bindend.
 7. De abonnementenpassen mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Indien de pas ernstig beschadigd is kan de toegang tot het park geweigerd worden.
 8. Het abonnement verliest zijn geldigheid bij het verstrijken van de aangegeven vervaldatum.
 9. Kinderpretpark Julianatoren stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de kaart.
 10. Bij het verliezen van de pas kan de abonnementenhouder bij de hoofdkassa van Kinderpretpark Julianatoren een nieuwe pas aanvragen. Hier wordt € 5,00 aan administratiekosten voor berekend.
 11. In verband met de veiligheid van onze gasten behoudt Kinderpretpark Julianatoren zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.
 12. Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich het recht voor om het park door onvoorziene omstandigheden te sluiten. Hiervoor geldt geen restitutieregeling en/of compensatieregeling. Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.
 13. Indien Kinderpretpark Julianatoren door onvoorziene omstandigheden een beperkt aantal gasten mag ontvangen in het park, dienen ook abonnementhouders een reservering te maken. Wanneer een gewenste bezoekdag volgeboekt is en je hiervoor geen reservering kunt maken, geldt geen restitutieregeling en/of compensatieregeling.
 14. Voor de openstelling en regels van de partnerparken, waar je als abonnementhouder eenmalig gratis entree krijgt, is Kinderpretpark Julianatoren niet aansprakelijk. Kijk voor je bezoek altijd op de website van het desbetreffende partnerpark of deze open is en of er bijzonderheden zijn rondom het ontvangen van abonnementhouders van partnerparken. Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.
 15. Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen restitutieregeling en/of compensatieregeling.
 16. Kinderpretpark Julianatoren neemt geen reeds verkochte abonnementen retour.
 17. Met het betreden van het park gaat de bezoeker akkoord met het parkreglement.
  parkreglement
 18. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Kinderpretpark Julianatoren.

KVK nummer Koningin Julianatoren B.V.: 08089081