Algemene voorwaarden e-tickets & toegangskaarten

Toepasselijkheid

 1. Deze ticketvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen (bestellingen) van tickets, zowel online (omschreven als e-tickets in deze voorwaarden) als bij de kassa (omschreven als toegangskaart in deze voorwaarden). In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist Kinderpretpark Julianatoren.
 2. Met het betreden van het park gaat de bezoeker akkoord met de parkregels. Deze parkregels zijn te lezen op julianatoren.nl/info/parkregels.

E-tickets

 1. Kinderpretpark Julianatoren verstrekt e-tickets voorzien van een ‘at random’ gegenereerde unieke barcode in combinatie met een uniek serienummer. De e-tickets worden na betaling direct digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
 2. Een e-ticket;
  - geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot Kinderpretpark Julianatoren,
  - is beperkt geldig en voorzien van een geldigheidsdatum,
  - wordt bij binnenkomst geactiveerd
  - en bij het verlaten van Kinderpretpark Julianatoren vervalt de geldigheid van het e-ticket en van
  niet gebruikte onderdelen van een eventueel arrangement.
 3. Een toegangskaart;
  - geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot Kinderpretpark Julianatoren,
  - is geldig op de dag van uitgifte,
  - wordt bij binnenkomst geactiveerd.
 4. De koper dient de e-tickets zelf af te drukken of digitaal te tonen en mee te nemen naar Kinderpretpark Julianatoren.
 5. Bij de entree van het park wordt het e-ticket en de toegangskaart gecontroleerd. Na de controle bij de entree verliest het e-ticket en de toegangskaart zijn waarde.
 6. De barcodes op de e-tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang tot Kinderpretpark Julianatoren worden geweigerd.
 7. E-tickets en toegangskaarten kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties en zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere diensten van Kinderpretpark Julianatoren.
 8. Kinderpretpark Julianatoren is niet aansprakelijk indien e-tickets en toegangskaarten buiten de reguliere verkoopkanalen in bezit zijn gekomen.
 9. Het is niet toegestaan (reeds gebruikte) e-tickets en toegangskaarten (door) te verkopen. Bij een vermoeden van doorverkoop kan Kinderpretpark Julianatoren besluiten de e-tickets en toegangskaarten ongeldig te maken.
 10. Indien de geldigheids-datum of - periode van e-tickets is verlopen, is het niet mogelijk om deze te verlengen of aan te passen en bestaat er geen recht op restitutie.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
 2. De koper is verantwoordelijk voor het maken van de juiste keuze voor e-tickets, wat betreft soort en aantallen, en dient dit te doen voordat tot aankoop wordt overgegaan. De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn om betalingsafhandeling middels de op de website aangeboden mogelijkheden te faciliteren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de e-tickets.

Prijzen en betaling

 1. De getoonde prijzen zijn netto prijzen en dus inclusief BTW. Er worden geen andere kosten aangerekend of toegevoegd.
 2. E-tickets kunnen uitsluitend middels de op de website getoonde betalingsmethoden worden aangeschaft.
 3. Op e-tickets met een (vroegboek)korting kan geen verplaatsgarantie afgesloten worden.
 4. E-tickets met een verplaatsgarantie kunnen verplaatst worden t/m 1 december 2024.
 5. Bij weigering van acceptatie van een betaling (bijvoorbeeld creditcard of Ideal) is Kinderpretpark Julianatoren daarin geen partij.
 6. Indien een in eerste instantie geaccepteerde betaling toch blijkt te worden teruggedraaid (geannuleerd door de organisatie van de gekozen betaalmethode) dan kan Kinderpretpark Julianatoren besluiten de e-ticket(s) alsnog ongeldig te maken en te annuleren.
 7. Kinderpretpark Julianatoren heeft het aantal te bestellen e-tickets met gebruik van creditcards beperkt tot tien stuks. Indien meer e-tickets gewenst zijn dan het toegestane maximum, dient er contact met Kinderpretpark Julianatoren opgenomen te worden.

Levering

 1. Kinderpretpark Julianatoren zal zorgdragen voor de verzending van de bestelde e-tickets per e-mail. Leveringstermijn bij betaling met iDEAL of creditcard is normalerwijze binnen 30 minuten, bij eenmalige machtiging is dit normalerwijze binnen 2-3 werkdagen.

Aansprakelijkheid

 1. Kinderpretpark Julianatoren is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als het e-mailaccount van de koper niet correct werkt.
 2. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Kinderpretpark Julianatoren op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Herroepingsrecht

 1.  Op de aankoop van e-tickets zonder datum (met een geldigheidsperiode) is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ van toepassing indien de e-tickets zonder datum op het moment van annuleren nog geldig zijn. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op e-tickets die zijn gekocht voor gebruik op één vaste datum.
 2. Op de aankoop van e-tickets op datum is, conform de 'Wet Kopen op Afstand', geen wettelijke bedenktijd van toepassing.

Overmacht

 1.  Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich het recht voor om het park door onvoorziene omstandigheden te sluiten. Indien de gast reeds in het bezit is van een geldig e-ticket, dan geldt de regeling dat de e-tickets kunnen worden omgezet naar een andere datum. Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.

Overig

 1.  In verband met de veiligheid van onze gasten behoudt Kinderpretpark Julianatoren zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Indien de gast reeds in het bezit is van een geldig entreebewijs voor die dag dan geldt de regeling dat de entreebewijzen kunnen worden omgezet naar een andere datum, in hetzelfde seizoenjaar. Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.

KVK nummer Koningin Julianatoren B.V.: 08089081