Tips voor het organiseren van een schoolreis

Moet jij een schoolreisje organiseren? Leuk! En nu ben je op zoek naar tips voor het organiseren van een schoolreis? Voor de kinderen is de schoolreis het hoogtepunt van het schooljaar. Maar waar moet je nou opletten bij het organiseren van een schoolreisje? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet!

 1. Zorg voor veilig vervoer.

Indien er wordt gekozen voor een schoolbus, let dan ook op wat een veilige parkeerplek in de buurt van de school is. Bepaal ook waar de ouders de kinderen veilig kunnen uitzwaaien en opwachten. En, hopelijk hoeft er geen gebruik van gemaakt te worden, zorg dat er twee auto’s meegaan met begeleiders voor noodgevallen.

 1. Informeer de ouders tijdig.

Informeer de ouders ruim van te voren over de datum. Geef zeker een week voor de schoolreis informatie over:
- de begin- en eindtijd
- contactpersoon
- geschikte kleding
- wat wel of niet meegenomen moet/mag worden. Denk hierbij aan of de kinderen zelf een lunch mee moeten nemen en hoeveel snoep/of geld e.d. de leerlingen mee mogen nemen.

 1. Zijn er schoolreisbegeleiders nodig?

Indien nodig, kunnen ouders zich aanmelden als begeleider. Denk voordat je ouders gaat werven na over:

 • hoe je de ouders werft (inschrijven met wie het eerst komt, die het eerst maalt of wordt er geloot of ga je gericht ouders vragen);
 • op welke criteria je ouders werft (in het bezit van een EHBO-diplma, ouders die vaak helpen, ouders voor wiens kinderen het beter is);
 • hoeveel ouders je nodig hebt bij het schoolreisje.

Zorg dat de begeleiding, bestaande uit leerkrachten en evt. ouders:

 • Vooraf is geïnformeerd over de regels en afspraken (ook die van het park);
 • Zijn verantwoordelijkheid kent (ook tijdens de lunch) en zich bewust is van de zorg/aandacht die de kinderen nodig hebben tijdens de schoolreis;
 • De namen van de leerlingen in hun groepje op papier krijgen;
 • Weet welke kinderen speciale aandacht nodig hebben;
 • Of er kinderen zijn met allergieën;
 • Een plattegrond van het park hebben;
 • Weet waar het centrale verzamelpunt is;
 • Weet waar en welk telefoonnummer de EHBO-post te bereiken is.
 • Elkaars telefoonnummer hebben.
 1. Groepsindeling

Deelt de leerkracht de groepen in of laat je de kinderen zelf kiezen.

 1. Bespreek de afspraken

  Bespreek de afspraken die gelden tijdens de schoolreis in de bus en op de plaats van bestemming vroegtijdig en herhaaldelijk in de klas met de kinderen. Denk hierbij aan de volgende dingen:
  - regels en afspraken;
  - blijf bij je groepje;
  - luister naar je begeleider;
  - ga nooit mee iemand mee;
  - houd je aan de afgesproken regels;
  - ga niet van het park af;
  - afval gaat in de afvalbak.

 

Reserveer je schoolreisje

Basisscholen, BSO’s, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven profiteren van een voordelige entreeprijs inclusief een drankje voor de kinderen,
een koffie/thee per begeleider en een terugkomkaartje. De begeleiders gaan GRATIS mee. Reserveer nu en beleef de leukste schoolreis ooit!