Extra korting op het gezinsabonnement

Schaf het gezinsabonnement* 2021 op de dag van je bezoek extra voordelig aan door je entreekaarten in te leveren bij onze hoofdkassa. De aanschafwaarde van de toegangskaarten van de gezinsleden die op het gezinsabonnement komen te staan, worden dan in mindering gebracht op het gezinsabonnement!

Rekenvoorbeeld** 
Gezinsabonnement actie prijs Van € 237,00 voor € 199,00
4 entreekaarten à € 25,00 via site Julianatoren€ 100,00 -/-
Nieuwe prijs gezinsabonnement€ 99,00

Geldig in seizoen 2021 op de dag van je bezoek met reguliere toegangskaarten. Deze extra korting is alleen verkrijgbaar bij onze hoofdkassa. De toegangskaarten van de gezinsleden die op het gezinsabonnement komen te staan, worden in mindering gebracht op het gezinsabonnement tot aan de waarde van het gezinsabonnement (€ 199,00).

* Onder een gezin verstaan wij:
- één of twee ouders of verzorgenden met aantoonbaar eigen kinderen of
- één of twee ouders of verzorgenden en kinderen die samen op één adres wonen.

** Dit is een rekenvoorbeeld. Je kunt ook een ander aantal toegangskaarten inleveren (als deze maar wel van de gezinsleden zijn die op het gezinsabonnement komen te staan).

Meer informatie gezinsabonnement 2021