Algemene voorwaarden online tickets

 1. Een online ticket;
  - geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot Kinderpretpark Julianatoren en
  - is beperkt geldig en voorzien van een geldigheids-datum of - periode.
 2. Kinderpretpark Julianatoren verstrekt e-tickets voorzien van een unieke barcode. De e-tickets worden na betaling direct digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
 3. I.v.m corona dient er bij een ticket zonder datum, na aanschaf hiervan, een reservering gemaakt te worden op onze website.
 4. De geldigheid van een ticket op datum kan niet (tegen bijbetaling) verlengd of aangepast worden.
 5. Kinderpretpark Julianatoren is niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is, of als hun e-mailaccount niet correct werkt.
 6. De koper dient de online tickets zelf af te drukken of digitaal te tonen en mee te nemen naar Kinderpretpark Julianatoren.
 7. Bij de entree van het park wordt het online ticket gecontroleerd. Na de controle bij de entree verliest het online ticket zijn waarde.
 8. De barcodes op de online tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang tot Kinderpretpark Julianatoren worden geweigerd.
 9. Online tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties en is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere diensten van Kinderpretpark Julianatoren.
 10. Op de aankoop van ongedateerde online tickets is de wettelijke afkoelingsperiode van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ van toepassing. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op gedateerde tickets.
 11. Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
 12. Indien door technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden, aanvaardt Kinderpretpark Julianatoren geen enkele aansprakelijkheid.
 13. Indien de geldigheidsdatum van de online tickets is verlopen, is het niet mogelijk om deze te verlengen of aan te passen en bestaat er geen recht op restitutie.
 14. Kinderpretpark Julianatoren is niet aansprakelijk indien kaarten buiten de reguliere verkoopkanalen in bezit zijn gekomen. Het is verboden (reeds gebruikte) entreekaarten (door) te verkopen.
 15. In verband met de veiligheid van onze gasten behoudt Kinderpretpark Julianatoren zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor abonnementhouders. Indien de gast reeds in het bezit is van een geldig entreebewijs voor die dag dan geldt de regeling dat de entreebewijzen kunnen worden omgezet naar een andere datum, in hetzelfde seizoensjaar. Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.
 16. Kinderpretpark Julianatoren behoudt zich het recht voor om het park door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld het huidige Coronavirus) te sluiten. Indien de gast reeds in het bezit is van een geldig entreebewijs, dan geldt de regeling dat de online tickets kunnen worden omgezet naar een andere datum. Kinderpretpark Julianatoren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte reiskosten.
 17. Met het betreden van het park gaat de bezoeker akkoord met het parkreglement.
  parkreglement
 18. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Kinderpretpark Julianatoren.